MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ  24. 8. 2017, Kiev, Ukraina

Rozhodčí:

https://mydogex.com

PSI - TŘÍDA DOROSTU

Dnipro Talisman Kevin - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Ruban I.V.

VN 1,

Best Puppy

Dorys Sanvita - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Sorochyk Viktoriya

X

Sonata Clair de Luna - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Aleksandra Luzhanova

VN 2

PSI - TŘÍDA MLADÝCH

Mini Shop Prince - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Ivetta Tsvick

V

My Simuran Comilfo - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Anastasia Mihailova

V 1, JCAC,

Best Junior

Silk Paradis Bourgeiy - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Tetiana Yeniaydin

 

Cassie Show Fairy - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Ruban I.V.

V 1, JCAC

PSI - MEZITŘÍDA

Born to be Star Angel of My Heart - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Korotkikh N.V.

V

Brand in Trend VIP Parad - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Ivanova G.O.

V

Camparis Pajero - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Aleksei Zubenko

V

Intercharm Tsvetik Semitsvetik - otec: , matka: , chovatel: , majitel:

V 2, res. CAC

Krass Orion Flash Diamond - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Iryna Brusilovska

V 1, CAC

PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ

Mini Shop First - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Oleksiy Chvanko

V 2, res. CAC

Pastorale Novafor Fashion Party - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Olga Bulauskaya

V 1, CAC

PSI - TŘÍDA ŠAMPIONŮ

Expana´s Glory in the Ring - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Nokkeaw Surak & Yapom Ponkrit

V

Expana´s Maserati - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Ponkrit Yaprom

V

Ferdinand Violin for My Band - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Shapovalova Nataliia

V 1, CAC,

CACIB

Hunderwood Idol - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Nanta Tansacha

V

Jivanchy Excluzive Fortuna Adjuvat - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Dzheus I.V.

V

Lel Orkhedeya - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Kasak S.L.

V

Magic Country Forward - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Andzhela Pitrimova

V

Red Bull de la Villa y Corte - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Anna Mesto & Carlos Salas

V 2, res. CAC,

res. CACIB

FENY - MEZITŘÍDA

Cherutti Charm of Soul - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Bilous Iryna

VD

Dzheus Nostalgia - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Dzheus I.V.

V

Dzhina Violin for My Band - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Shapovalova Nataliia

V

Emili Azure Pearl - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Nataliia Cuprina

V 1, CAC

Rio Rita Boxxemia Gold - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Markova Tatjana

V 2, res. CAC

Royal Toutique Shine and Chic - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Karina Pyrka

V

FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ

Mini Shop Sharman II - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Natalia Smirnova

V 1, CAC,

CACIB

Sweet Candy Fortuna Adjuvat - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Malyna I.M. & Evdokymova A.V.

X

Yellow Butterfly - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Gabriela Kabacik

V 2. res. CAC

FENY - TŘÍDA ŠAMPIONŮ

Es-Estee Esfero XX-Vek - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Koryakovtseva Olena

V

Victoria the Queen Sultan´s Palace - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Agnieszka Onuk

V 2, res. CAC

Yaks-Vonavi Valkiria - otec: , matka: , chovatel: , majitel: Alekseeva Liudmila

V 1, CAC,

res. CACIB

© CMKCHYT 2003 - 2017     © BM Yorkies