GERMAN WINNER SHOW 8. 11. 2017, Lipsko, Německo

Rozhodčí: Andrzej Kazmierski, POL

PSI - TŘÍDA MLADÝCH

Hydefinition Millionaire - otec: Hydefinition Happy Kisses, matka: Hydefinition Shall I Stay, chovatel: John T Yates, majitel: John T Yates

V 2, res. Jg. CAC

Jacob - otec: Zvyozdny Status Brad Pitt, matka: Selena Gomez Lazuryt, chovatel: Brygida Kruzińska, majitel: Brygida Kruzińska

V 1, Jg. CAC

Vintage Boutique Vito Corleone - otec: Declan‘s Globetrotter, matka: Sunachates Impressive Jasmin Platin, chovatel: Marina Olt, majitel: Marina Olt

X

PSI - MEZITŘÍDA

Intercharm Tsvetik Semitsvetik - otec: Intercharm Banderos, matka: Intercharm Mail Ru, chovatel: Olga Katasonova, majitel: Olga Katasonova

V 1, VDH

PSI - TŘÍDA OTEVŘENÁ

Calypso - otec: Valentino Bakarat, matka: Zahira Bakarat, chovatel: Adrianna Adamowicz, majitel: Adrianna Adamowicz

V 2, res. VDH,

res. CAC, res. CACIB

Hydefinition Happy Kisses - otec: Aleksandr Yap At Hydefinition, matka: Zoflora‘s Got A Copy, chovatel: John T Yates, majitel: John T Yates

V 3

Loli Shop Oskar Takara - otec: Loli Shop Porsche Cayenne, matka: Rigair Una Magnifica Stella, chovatel: Nadezda Petrova, majitel: Nadezda Petrova

V 1, VDH, CAC,

CACIB, BOS

PSI - TŘÍDA VETERÁNŮ

Tribute To Queen‘s Ever So Clever - otec: Tribute To Queen‘s Baby-Taz, matka: Nicnak‘s Camparis All Sweet, chovatel: Marina Forte, majitel: Marina Forte

V 1, Veteran CAC,

Veteran BOB

FENY - TŘÍDA ŠTĚŇAT

Lancashire Diamonds Anabell - otec: Hunderwood Heritage Charlie, matka: Angel Akwamarin Elian Milly, chovatel: Dorota Thielen, majitel: Dorota Thielen

X

FENY - TŘÍDA MLADÝCH

Because I Love You Can‘t Get Enough - otec: Tribute To Queen‘s Ever So Clever, matka: Maika Von Terry‘s Checkpoint, chovatel: Hela-Marina Wilke-Honsbrock, majitel: Hela-Marina Wilke-Honsbrock

V 1, Jg. CAC

Vintage Boutique Seven Wonders - otec: Durrer‘s Diesel Power, matka: Vintage Boutique Jazz Mafia, chovatel: Marina Olt, majitel: Marina Olt

X

FENY - TŘÍDA MEZITŘÍDA

Hydefinition Morgana At Bierlyn - otec: Qoccles Champagne Bubbles To Hydefinition, matka: Electra Dazzles At Hydefinition, chovatel: J T Yates, majitel: Lyndsey Taylor

VD 2

Paris&Sia Restart - otec: Blue Sansara Always In The Spotlight, matka: Wenus & Me Restart, chovatel: Renata Szuwart, majitel: Renata Szuwart

V 1, VDH

FENY - TŘÍDA OTEVŘENÁ

Hydefinition Con Spirito - otec: Qoccles Champagne Bubbles To Hydefinition, matka: Electra Dazzles At Hydefinition, chovatel: John T Yates, majitel: John T Yates

V 3

Loli Shop Rikki Tikki Tavi - otec: Loli Shop Porsche Cayenne, matka: Stjmer`s Whitney Houston, chovatel: Marina Petrova, majitel: Marina Petrova

V 2, res. VDH,

res. CAC, res. CACIB

Mini Shop Sharman-II - otec: Durrer‘s Let‘s Go, matka: Mini Shop Be Mine, chovatel: Natalia Smirnova, majitel: Natalia Smirnova

V 1, VDH, CAC,

CACIB, BOB

© CMKCHYT 2003 - 2017     © BM Yorkies