KLUBOVÉ INFORMACE VÝSTAVNÍ DĚNÍ O PLEMENI YT INZERCE
Dokumenty ke stažení Výsledky výstav Historie plemene YT Chovatelské stanice
Krytí & Krycí list Termíny výstav Plemenný standard Chovní psi
Bonitace Podmínky pro titul FAQ - ptáte se Inzerce štěňat
Poplatky Klubová výstava Dostupná literatura  
On-line žádosti Galerie šampiónů   Kontaktní informace
***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***

KRYTÍ A VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU

Vystavení krycího listu se provádí výhradně na základě písemné žádosti chovatele, podané nejpozději 6 týdnů před předpokládaným krytím, a to poradci chovu. Ten má na odeslání krycího listu lhůtu 6. týdnů.

O krycí list můžete žádat i dříve než fena začne hárat. Platnost krycího listu je 9 měsíců ode dne vystavení. Pokud se v této době krytí neuskuteční, je chovatel povinen vrátit originál i průpis krycího listu poradci chovu. V případě nezabřeznutí feny je majitel feny povinen vrátit krycí list nejpozději 75 den od krytí poradci chovu a informovat majitele krycího psa. Nesplnění této povinnosti se považuje za přestupek proti chovatelskému řádu.

Výběr krycího psa je vhodné konzultovat s poradcem chovu. Jedním z hlavních kritérií by měl být rodokmen feny, kde čtyři generace předků poskytují základní informaci k výběru krycího psa. Na krycím listě mohou být uvedeni až tři jedinci.  Pořadí jedinců na krycím listě není rozhodující pro konečný výběr krycího psa.

Neúplně vyplněné nebo nedostatečně doložené žádosti o vystavení krycího listu je poradce chovu oprávněn vrátit chovateli k doplnění.

Krycí list je základním dokumentem o schváleném a uskutečněném krytí a spolu s přihlášenou k zápisu štěňat je základní dokumentací pro vystavení průkazu původu.

Po vyplnění krycího listu může být teprve provedeno vlastní krytí. Originál krycího listu – modrý zůstává u chovatele, který je povinen jej odeslat  do 2 dnů po narození štěňat poradci chovu. Kopii krycího listu – červená  odešle majitel krycího psa poradci chovu do 5 dnů po krytí (doporučeně).

Ke krytí smí dojít jen mezi chovnými, úspěšně zbonitovanými jedinci stejného plemene s průkazem původu, kteří jsou ve výborné kondici. A to pouze na základě platného krycího listu.

Chovná fena může mít v kalendářním roce jen jeden vrh. I nežádoucí krytí musí být vedeno jako krytí plánované, se všemi důsledky. Chovatel může po císařském řezu požádat o krytí ve stejném roce, ale následující rok musí krytí vynechat. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hod.

Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je nepřípustné a tudíž bude považováno za neplánované. Štěňatům z takovéhoto spojení nemohou být vystaveny průkazy původu.

Chovatel i majitel krycího psa ručí za to, že údaje uvedené na krycím listu jsou pravdivé.

Termín kontroly vrhu (kolem 6. týdne věku štěňat) si musíte včas dohodnout s poradcem chovu. Kontrola takovéhoto vydařeného vrhu přinese radost nejenom vám, ale i poradci chovu.

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ KRYCÍHO LISTU VE FORMÁTU PDF KE STAŽENÍ ZDE  

     

Dále můžete žádat o vystavení krycího listu zasláním všech údajů na adresu paní Novákové (Dagmar19@seznam.cz)

    

Poplatky klubu lze také zaslat na bankovní účet 107 - 2564980277 / 0100

   

POZOR ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU MUSÍTE ZADAT I S PŘEDČÍSLÍM 107

    

Do poznámky pro příjemce uvádějte za co platíte.

   
 

© CMKCHYT 2003 - 2022   © BM Yorkies